Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Публично сътезание с предмет:„Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, за сграда с адрес: гр. Камено, ул. „Оборище“,

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед 22.02.2017 90 KB
Документация и образци 28.02.2017 735,5 KB
Протокол № 1 05.04.2017 73,5 KB
Протокол № 2 05.05.2017 175,5 KB
Съобщение за отваряне на ценови оферти 05.05.2017 26 KB
Протокол № 3 11.05.2017 56,5 KB
Протокол № 4 07.06.2017 90 KB
Доклад на комисия 07.06.2017 176,5 KB
Решение за класиране 07.06.2017 203 KB
Договор 24.08.2017 433,71 KB

Краен срок за подаване на оферта: 22.03.2017 16:00

Обществената поръчка е валидна до: 22.03.2017 16:00